Kvalitetsstandard

Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i servicelovens § 139.

Udmøntningen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for botilbud efter § 107 i serviceloven.

Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Bofællesskabet Birthe Marie tilbyder efter servicelovens § 85

Med baggrund i den vedtagne kvalitetsstandard er serviceniveauet for Bofællesskabet Birthe Marie beskrevet mere detaljeret i en kvalitetsstandard for hver enkelt ydelse.

Endvidere er det beskrevet i Tilbudsportalen med oplysninger om ydelsestyper, takster, antal pladser i tilbuddet, fysiske rammer, personaleforhold m.v.
 
Bofællesskabet Birthe Marie
Liselundager 13
2640 Hedehusene

Tlf.:

46 59 82 64

E-mail: 

Pbm@mariehjem.dk 

Følg med på:
 

  

GENVEJE TIL: 

Kontakt

Privatlivspolitik mm. 

GDPR oplysningspligt
 
Log ind

LINKS:


Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet Birthe Marie | Liselundager 13 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7330 0310