Magtanvendelse

Medarbejdere og ledelse arbejder med at minimere brug af magtanvendelse og reducere vold og trusler på arbejdspladsen, så der arbejdes med at styrke kommunikationen og kontakten med beboerne.

Medarbejderne skal være opmærksomme og arbejde målbevidst med kommunikation og objektive observationer, for at være i stand til at se beboernes signaler i god tid, inden en situation udvikler sig.

Ved brug af magtanvendelse arbejdes der med indberetninger og klare procedure, så alle magtanvendelser indberettes til kommunen. Det er forstanderens ansvar, at den enkelte beboers retssikkerhed ikke krænkes.

Medarbejdere og ledere arbejder på alle niveauer med at dygtiggøre sig, og ledelsen er altid inddraget og sikrer de nødvendige overvejelser i forhold til at reducere anvendelse af indgreb i selvbestemmelsesretten mest muligt.
 
Bofællesskabet Birthe Marie
Liselundager 13
2640 Hedehusene

Tlf.:

46 59 82 64

E-mail: 

Pbm@mariehjem.dk 

Følg med på:
 

  

GENVEJE TIL: 

Kontakt

Privatlivspolitik mm. 

GDPR oplysningspligt
 
Log ind

LINKS:


Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet Birthe Marie | Liselundager 13 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7330 0310