Neuropædagogik

Neuropædagogik som pædagogisk redskab

Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme beboerens kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.
Overordnet handler neuropædagogik om pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af viden om hjernens funktion og funktionshæmninger/dysfunktioner.

Ud fra denne viden foretages individuelle pædagogiske tiltag, der skal hjælpe den enkelte beboer til blandt andet at styrke sine kompensationsmuligheder og øge sin selvhjulpenhed. Vores viden indenfor neuropædagogik gør, at vi får skabt en ramme for fællesskabet som også understøtter den enkelte.

Et eksempel på neuropædagogisk praksis kan være en beboer, som ofte kommer vred og frustreret hjem fra arbejde. Her går vi ind og kigger på f.eks., hvordan vi møder beboeren, når han/hun kommer hjem fra arbejde. Hvilken struktur er der omkring dets hjemkomst? Hvad er vores tilgang til ham/hende? Hvad kunne vi gøre anderledes?

Et andet eksempel kan være, at der kan tilrettelægges neuropædagogiske metoder i forhold til at hjælpe beboerne med at overskue deres hverdag og aktiviteter. Dette kan f.eks. gøres via visuelle markører, som kan hjælpe beboeren med at lagre hukommelse, så mestring og evnen til at overskue sin hverdag øges.

I neuropædagogik skal man tænke ”bagom” og hele tiden tænke på, hvorfor beboeren gør, som han/hun gør.

Nogle metoder planlægges i samarbejde med beboeren, andre handler om vores tilgang til beboeren.

Personalet på Birthe Marie uddannes løbende i neuropædagogik. Derudover modtager vi et par gange om året sags supervision fra bl.a. Neuropædagogisk Kompetencecenter.
Bofællesskabet Birthe Marie
Liselundager 13
2640 Hedehusene

Tlf.:

46 59 82 64

E-mail: 

Pbm@mariehjem.dk 

Følg med på:
 

  

GENVEJE TIL: 

Kontakt

Privatlivspolitik mm. 

GDPR oplysningspligt
 
Log ind

LINKS:


Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet Birthe Marie | Liselundager 13 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7330 0310