Ressourceorienteret tilgang

Samtlige beboere besidder færdigheder, som de mestrer i højere grad end de øvrige beboere. Derfor forsøger vi, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt at henvise en beboer, der har brug for hjælp, til en beboer, der vil være i stand til at yde den ønskede hjælp på en ordentlig måde.
Hjælpen kan bestå af alt lige fra hjælp til at betjene opvaskemaskinen eller mikrobølgeovnen, hjælp til at installere kanaler på sit fjernsyn eller lære at betjene sin nye mobiltelefon, hjælp til at komme til Roskilde med offentlige transportmidler, hjælp til at lægge sengetøj på eller hjælp til at sige til og fra.
Gennem denne ressourceorienterede tilgang får vi tydeliggjort de enkelte beboeres færdigheder – både overfor dem selv og overfor deres medbeboere.

Den beboer, der yder hjælpen, får en succesoplevelse med at løse den pågældende opgave, og oplever samtidig glæden ved at kunne hjælpe andre. Hermed styrkes beboerens sociale færdigheder, selvværd og selvtillid.

Den beboer, der modtager hjælpen, bliver bevidst om den anden beboers ressourcer, og kan derigennem opleve en større uafhængighed af os pædagoger.

Samlet set udvikler det beboerens kollektive selvhjulpenhed, ligesom det skaber en større fællesskabsfølelse og gensidig anerkendelse beboerne imellem.
 
Bofællesskabet Birthe Marie
Liselundager 13
2640 Hedehusene

Tlf.:

46 59 82 64

E-mail: 

Pbm@mariehjem.dk 

Følg med på:
 

  

GENVEJE TIL: 

Kontakt

Privatlivspolitik mm. 

GDPR oplysningspligt
 
Log ind

LINKS:


Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet Birthe Marie | Liselundager 13 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7330 0310