Vi tilbyder

Beboerne får tilbudt følgende serviceydelser i botilbuddet:
  • Den enkelte beboer har mulighed for kontakt og samvær med andre mennesker med udviklingshæmning
  • Den enkelte beboer har mulighed for at indgå i fællesskabet med de øvrige beboere, og der arbejdes med medbestemmelse og selvbestemmelse i hverdagen.
  • Den enkelte beboer har en fast ugentlig maddag med personalestøtte, hvor der laves mad til de øvrige beboere.
  • Den enkelte beboer har en kontaktperson, som støtter og vejleder beboeren i forhold til praktiske gøremål såsom tøjvask, tøjindkøb, vask, rengøring af egen bolig og økonomi.
  • Den enkelte beboer har mulighed for at træne sine personlige og praktiske færdigheder, så beboeren kan tage større ansvar for eget liv.
  • Den enkelte beboer tilbydes udarbejdelse af en skriftlig handleplan i henhold til serviceloven.
Planen angiver formålet med tilbuddet og hvilken indsats, der er nødvendig for at nå målet. Den beskriver desuden den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Planen evalueres mindst en gang årligt i samarbejde med beboeren og de personer, beboeren ønsker involveret i handleplanen.
Bofællesskabet Birthe Marie
Liselundager 13
2640 Hedehusene

Tlf.:

46 59 82 64

E-mail: 

Pbm@mariehjem.dk 

Følg med på:
 

  

GENVEJE TIL: 

Kontakt

Privatlivspolitik mm. 

GDPR oplysningspligt
 
Log ind

LINKS:


Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Bofællesskabet Birthe Marie | Liselundager 13 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7330 0310